Programa d’Educació afectiva i sexual a l’adolescència “Amb tots els sentits”

  • Imprimeix

Programa d’Educació afectiva i sexual a l’adolescència “Amb tots els sentits”

La Coordinació Autonòmica de Sida i Sexualitat ofereix aquest Programa com a eina per facilitar al professorat l’abordatge de les necessitats de l’alumnat en afectivitat i sexualitat. La finalitat del Programa és que l’alumnat adquireixi les competències necessàries (coneixements, actituds i habilitats) per viure la sexualitat amb plaer, satisfacció i de forma saludable, establint relacions interpersonals gratificants i no discriminatòries.

Es proposen 10 sessions educatives que es distribueixen en 2 o 3 sessions per a cada curs de l’ESO, per treballar la sexualitat, l’eròtica, la conducta sexual i l’art d’estimar.

-        El programa es pot sol·licitar a la pàgina web http://salutsexual.caib.es

Termini: Al llarg del curs escolar 2017/2018