Descripció

  • Imprimeix

L’àmbit educatiu constitueix un espai idoni per abordar la promoció i l’educació per a la salut, ja que la infància i l’adolescència són les èpoques del desenvolupament vital en les quals s’adquireixen els principals hàbits de vida que es consolidaran amb els anys.

 

L’objectiu del programa Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears és facilitar l’adopció, per part de tota la comunitat educativa, de models de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.

 

Els centres educatius es poden constituir en centres promotors de la salut quan apliquen, en el marc educatiu, intervencions de promoció i educació per a la salut. Aquestes intervencions estan recomanades per diverses institucions com l’OMS, la UNESCO, la UNICEF, el Consell d’Europa o la Comissió Europea, entre d’altres, ja que ho consideren la manera més efectiva per promoure, a la llarga, l’adopció d’estils de vida saludables i el camí perquè l’educació per a la salut (EpS) arribi als grups de població més joves, amb independència de factors com la classe social, el gènere o el nivell educatiu dels pares i les mares.

 

L’estructura que es proposa en el programa és treballar segons els eixos prioritaris d’intervenció, definits per diferents organitzacions i entitats, basats en la bibliografia existent. Molts estan relacionats i, quan es treballa un eix, molt probablement repercuteix en els altres. Aquests eixos són l’alimentació saludable i la vida activa, el benestar i la salut emocional, la prevenció de conductes addictives, l’educació afectiva i sexual, i la seguretat i la prevenció de riscs.

 

Per tant, perquè un centre pugui ser considerat promotor de salut, caldrà que tota la comunitat educativa adopti com a compromís un plantejament innovador, integrador i hol.lístic en el foment de la salut per desenvolupar, finalment, estils de vida dins un ambient favorable per a aquesta.