Comissió tècnica

 

      Comissió Tècnica de Promoció i Educació per a la Salut

de les Illes Balears.

 

Es va crear l’1 d’octubre de 2002 a partir de l’Acord del Consell de Govern de desenvolupament de programes d’educació per a la salut en els centres educatius (BOIB núm. 78, de 29 de juny 2002), en el qual s’adopten els acords següents:

 

  • La Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d’Educació desenvoluparan programes d’educació per a la salut a tots els centres educatius de les Illes Balears.

  • Una comissió formada per tècnics en promoció i educació per a la salut d’ambdues conselleries ha de proposar els requisits i els criteris tècnics generals de l’educació per a la salut, per tal d’assegurar un abordatge integral que respongui a les necessitats de la salut del conjunt de la comunitat educativa.

  • Ambdues conselleries han d’acordar les àrees preferents en matèria d’educació per a la salut que requeriran el desenvolupament de programes específics d’intervenció.

  • La coordinació i el seguiment d’aquesta col·laboració s’ha de fer mitjançant una comissió de representants de cada conselleria

 

Per al curs 2017-2018 els components de la Comissió Tècnica, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats són:

-        

 • Coloma Ferrer Salas, Cap del Servei d’Innovació Educativa. Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. Conselleria d’Educació i Universitat.

 

 • Margalida Serra Tauler, Assessora Tècnica Docent del Servei d’Innovació Educativa. Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. Conselleria d’Educació i Universitat.

 

 • Mª Asunción Sempere Campello, Cap del Servei d’Atenció a la Diversitat. Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. Conselleria d’Educació i Universitat.

 

 • Miquela Mª Sastre Vidal, Assessora Tècnica Docent del Servei d’Atenció a la Diversitat. Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. Conselleria d’Educació i Universitat.

 

 • Elena Cabeza Irigoyen, Cap del Servei de Promoció de la Salut i dels Hàbits Saludables. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.

 

 • Elena Tejera Rife, tècnica del Servei de Promoció de la Salut i dels Hàbits saludables. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.

 

 • Cristina Mayol Quetglas, tècnica de la Coordinació Autonòmica de Drogues. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.

 

 • Margalida Ordinas Vaquer, tècnica de la Coordinació Autonòmica de VIH/Sida i Infeccions de Transmissió Sexual. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.

 

 • Katya Molinas Mut, subdirectora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears. Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT). Conselleria de Salut.

 

 • Clara Vidal Thomàs, infermera del Gabinet Tècnic de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT). Conselleria de Salut.

 

 • Jean Phillipe Baena Lointier, subdirector d’infermeria d’Atenció Primària de l’Àrea de salut d’Eivissa i Formentera. Conselleria de Salut.

 

Per al curs 2014-2015 els components de la Comissió Tècnica, per part de la Conselleria de Salut són:

 

 • Cristina Mayol Quetglas. Coordinació Autonòmica de Drogues i de l'Estratègia de la Sida. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.
 • Margalida Ordinas Vaquer. Coordinació Autonòmica de Drogues i de l'Estratègia de la Sida. Direcció General de Salut Pública i Participació. Conselleria de Salut.
 • Clara Vidal Thomàs. Gabinet Tècnic de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears. Conselleria de Salut.

 

 

Per al curs 2014-2015 els components de la Comissió Tècnica, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats són:

 

 • Joana M. Arbona Cerdà, assessora docent del Servei d’Innovació Educativa. Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. Conselleria d’Educació i Universitat.
 • Teresa Martínez Rodríguez, assessora docent del Servei de Suport Educatiu. Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa. Conselleria d'Educació i Universitat.

 

Altres